Pemandu Forklift

Jawatan: Pemandu Forklift
Jabatan: Airside Operations
Kawasan: Ramp
Melapor kepada: Pegawai/Penyelia Bertugas

A. Tanggungjawab Keseluruhan :

  1. Semua Kargo Inbound mesti ditunda dengan segera dan di check-in ke dalam system CSS di dalam waktu yang ditetapkan.
  2. Melaporkan diri 30 minit lebih awal ke tempat kerja kepada Pegawai/Penyelia bertugas.

B. Tanggungjawab :

  1. Memastikan forklift berada di dalam keadaan baik dan selamat untuk digunakan sebelum menjalankan tugas.
  2. Tunggu arahan daripada Kerani Ramp 2 sebelum menolak kargo ke konveyer Ramp.
  3. Memastikan proses penolakan kargo ke konveyor Ramp dilakukan dengan selamat dan berhati-hati.
  4. Mengisi minyak dan service traktor pada waktu yang ditetapkan

C. Tugasan lain :

  1. Memastikan kawasan tempat kerja sentiasa bersih.
  2. Sentiasa mematuhi peraturan- peraturan kerja dan keselamatan yang ditetapkan di ACC.

Posses B driving license
PMR above
RM1000++
Computer knowledge is advantage