Kerani (Ramp 2)

Jawatan: Kerani (Ramp 2)
Jabatan: Airside Operations
Kawasan: Ramp

Melapor kepada: Pegawai & Penyelia bertugas

A. Tanggungjawab Keseluruhan :

 1. Semua Kargo Inbound mesti di check-in ke dalam CSS dalam waktu standard yang ditetapkan.
 2. Melaporkan diri 30 minit lebih awal ke tempat kerja kepada Duty Officer.

B. Tanggungjawab :

 1. Mencetak jadual pendaratan pesawat.
 2. Mencetak PMA setiap pesawat.
 3. Memantau ketibaan kargo inbound.
 4. Melaporkan kepada Supervisor setiap kargo yang masih belum diterima dalam tempoh 40 minit selepas waktu ATA setiap pesawat.
 5. Memastikan kargo inbound yang diterima adalah sama seperti yang tercatat di dalam PMA.
 6. Membuat pemeriksaan kembali dengan Pegawai Planner MAS jika menerima Surplus / Extra Kargo yang tidak terdapat di dalam PMA.
 7. Membuat pemeriksaan fizikal ke atas kargo inbound yang tiba di Ramp 2 sebelum proses checked-in dilakukan :
  • Keadaan fizikal kargo yang diterima.
  • Kargo yang melebihi saiz perlu di simpan di tempat yang ditetapkan.
  • Pallet berada di dalam keadaan sempurna dan baik.
 8. Melaporkan semua kerosakkan yang berlaku kepada Planner Ramp 2.
 9. Bulk Kargo perlu di hantar ke Unit Breakdown dengan disertai borang handover yang sempurna.
 10. PMA yang telah sempurna perlu diserahkan kepada Planner MAS yang bertugas.

C. Tugasan lain

 1. Memastikan kawasan tempat bekerja sentiasa bersih.
 2. Melindungi kargo dari basah semasa hujan.
 3. Sentiasa mematuhi peraturan yang ditetapkan di ACC.

PMR above
RM1000++